PatronDom zarządzanie nieruchomościami Warszawa
Menu
 
Zarzązanie nieruchomościami Warszawa
patrondom.pl :: O firmie
O firmie

  Firma o jednoznacznie brzmiącej nazwie PatronDom powstała w listopadzie 2001 r..
Założycielem i prowadzącym jest Dariusz Ocet.

  Działalność swoją w zakresie zarządzania nieruchomościami firma rozpoczęła od przejęcia w administrowanie jednego budynku zlokalizowanego w Warszawie, w dzielnicy Wola.
Początkowo ze względu na niewielką powierzchnię obsługiwanego obiektu (a typ samym niskie przychody) firma była firmą jednoosobową. Wszystkie czynności administrowania i rozliczania nieruchomości wykonywane były przez jedną tylko osobę - zarządcę.

  Ten krótki i równocześnie niezwykle trudny okres pozwolił założycielowi firmy w praktyce, szczegółowo poznać specyfikę i złożoność problemów związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.

  W miarę upływu czasu firma stopniowo, systematycznie przejmowała pod „swoją opiekę” kolejne budynki znajdujące się w pobliżu.

  Obecnie firma PatronDom dynamicznie rozwija się, zarządza nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanymi na terenie całej Warszawy. Firma zatrudnia kompetentnych pracowników w specjalnościach i z doświadczeniem  umożliwiającym sprawną realizację przyjętych zobowiązań. Współpracuje także z innymi, sprawdzonymi firmami świadczącymi usługi prawne, techniczne, porządkowe, itp.
Oprócz zarządzania i administrowania prowadzi również dla wspólnot mieszkaniowych wysoko specjalizowane usługi finansowo-księgowo-rozliczeniowe.

  Zarządzając nieruchomościami staramy się sprostać wymaganiom stawianym obecnie firmom zarządzającym przez właścicieli.  Dzisiaj od zarządcy nieruchomości właściciel oczekuje nie tylko umiejętności administracyjnych oraz biegłej znajomości prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań bieżącego utrzymania budynków, lecz również wiedzy i doświadczenia dotyczącego ustawicznie zmieniających się potrzeb użytkowników, znajomości koniunktury gospodarczej, warunków rynkowych i gospodarki przestrzennej a także umiejętności projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych, które wywierają ogromny wpływ na wartość zarządzanej nieruchomości.

  Aby zadość uczynić tym wymogom wciąż doskonalimy proces zarządzania poprzez dobór odpowiednich pracowników, podnoszenie przez pracowników swoich kwalifikacji (szkolenia, kursy, studia), ustawiczne poprawianie kontaktów z użytkownikami, unowocześnianie sprzętu technicznego i oprogramowania itp.. W sposób ciągły monitorujemy zmiany zachodzące na rynku nieruchomości w zakresie cen, metod i jakości zarządzania, narastającej konkurencji. Firma analizując zmiany, ich trendy i dynamikę stara się zasadnie inwestować w oddane jej w zarządzanie nieruchomości dostosowując je do zmieniającego się otoczenia.

  Działania inwestycyjne to nie tylko remonty, modernizacje, rozbudowy czy nadbudowy to także wszystkie czynności mające na celu prawidłowe funkcjonowanie finansów nieruchomości poprzez tworzenie dobrych plany gospodarczych, weryfikację kosztów eksploatacji, inwestowanie zgromadzonych środków w różne instrumenty finansowe: lokaty, obligacje, papiery dłużne, jednostki funduszy inwestycyjnych itp..

Zapraszamy do współpracy.
 

  PatronDOM © 2011
Zarządzanie nieruchomościami Warszawa
PatronDOM
Obozowa 89 lok. 13
01-433 Warszawa
tel./fax: 22 877 37 44
patrondom@patrondom.pl
Projekt: zstudio.pl